Gelecekte Büyüme

Gelecekte Büyüme

ParexGroup'un kuruluşundan beri süregelen sağlam ve karlı büyümeye ilişkin performansı, sürdürülebilir ve dinamik organik büyümenin yanı sıra genellikle güçlü yerel markalar içeren küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin düzenli olarak Grup bünyesine dahil edilmesine dayanmaktadır.  

 

Bu şirketlerin başarılı bir şekilde ParexGroup’a entegre edilmesi, esas değerin müşterilerimizle olan yakınlığımıza ve işletmemizin insani ve yerel boyutlarına verildiği benzersiz bir kültürü yaratmıştır. Bu güçlü ortak değerlerin, teknoloji, pazarlama bilgisi ve kanıtlanmış en iyi uygulamaların Grup çapında paylaşımıyla birleşmeleri gelecekteki büyüme stratejimizin yapısal temelini oluşturmaktadır.

 

Günümüzde 20 ülkedeki endüstriyel faaliyetlerimiz ve genişlemiş faaliyet alanımız, organik olarak büyüme fırsatlarımızı büyük ölçüde arttırmıştır. Temel gelişim stratejimiz, yenilik, coğrafi genişleme ve dikkatli bir şekilde seçilen faaliyet alanlarına ve kanallara girmek gibi unsurlara eşit bir şekilde önem vererek aktif olduğumuz ülkelerdeki pazar payımızı arttırmaktır.

 

Şirket satın alma fırsatları ortaya çıktıkça, kaliteli şirketlerin Grubumuzla entegrasyonunu kanıtlanmış deneyimlerimiz doğrultusunda kullanmaya devam ediyoruz. Harici büyüme, küresel genişlememizde ve büyümemizde çok önemli bir strateji unsurudur.

 

Aktif olduğumuz ülkelerdeki şirketlerimizin hepsinin ortak bir görevi bulunmaktadır: görev yaptıkları piyasadan üstün olmak. Bu amacı desteklemede anahtar bir faktör, yeniliklerimizin sağladığı başarıyı devam ettirmektir. Bu, geçtiğimiz yıllarda ParexGroup’un piyasa liderliğini gösterdiği bir alandır. 2013 yılında satışlarımızın %20’den fazlası, 5 yaşından daha genç olan ürünlerle sağlanmıştır.